x-hall

Type: Ombygning og transformation
Sted: Bispebuen N
Bygherre: Københavns Kommune, KEjd./KFF/CPH S Opført: 2015
Entreprisesum: 5 mio
Rolle: Totalrådgiver

Skatehal i tunnelrør i Bispeengbuen hvor brugerne har fået et nyt “hang-out” efter at deres tidligere facilitet i modsatte side blev inddraget af kommunen.

En ny brugerdreven og brugerorganiseret skatepark i et af Bispeengbuens ubenyttede tunnelrør.

En ny skatepark her danner nyt byrum omhvirvlet af forbipasserende tog- og biltrafik, boliger og forskningsbasseret erhvervsliv, skaber rammen om en dynamisk trafikknudepunkt der eller blot var utilgængeligt ingenmandsland.

Der er nu skabt et nyt værested for unge i det rå grænseland og sikre adgangsveje hertil.
Terrænet er bearbejdet robust til aktiviteter hele året rundt og skaber begrønning til motervejsiden.

Projektleder: xxxxx
Arkitekt: xxxxx
Ingeniør: xxxxx