Krydset er tegn på Bæredygtighed. Bæredygtigt byggeri består nemlig af fire vigtige vinkler:

Mennesker, Miljø, Kultur og Økonomi.

Vores vision er bæredygtig udvikling af de eksisterende ejendomme så en stærk bygningskultur, livskvalitet, ressourcebevidsthed og en god forretning går hånd i hånd. Bygninger er et kæmpe aktiv for både ejeren og for samfundet. I Danmark har vi værdier for over 3.700 mia. kr i eksisterende ejendomme og mere end 40% af vores samfunds samlede energiforbrug kommer herfra.

Nye tagboliger, energirenovering, transformation, konverteringer, optimering af  drift, sundhed, indeklima mv. er virkemidler til en bæredygtig byudvikling hvor Mennesker, Miljø, Kultur og Økonomi går hånd i hånd.