forside og baggrunde til krydsrum_dk.jpg
distortion27.jpg
01182016-Møllehuset-Færdig-2.jpg
_59A8986

Krydsrum A/S er et prisvindende dansk arkitektfirma der siden 2007 har specialiseret sig i Forandringsarkitektur.

Vores hjerter banker for værdiskabelse og udvikling af den eksisterende bygninger og bymiljøer, samt de menneskelige forandringsprocesser der knytter sig dertil. Fremtidssikring af eksisterende ejendomme er Krydsrums speciale. Vores mission er at sikre høj kvalitet, holdbarhed og smukke løsninger i byggeriet.

Vi insisterer på at god og bæredygtig arkitektur består af fire afgørende vinkler: MENNESKER, MILJØ, KULTUR og ØKONOMI.

Vores kunder er professionelle bygherrer og foreninger med eksisterende ejendomme, kirker, institutioner, spejderhygger o.a. hvor der er, eller efterspørges, visioner for forandringer.

Tegnestuen har en stærk profil som en åben og tværfaglig orienteret arkitektvirksomhed med høj faglighed og fokus på bæredygtig innovation i samarbejde med byggeriets øvrige parter.

Vi udvikler projekter på flere skalaniveauer og håndterer hele processen fra analyse og ideudvikling til tilsyn og byggeledelse.

Krydsrum vandt i 2013 RENOVER-prisen for Danmarks bedste renovering med projektet Ryesgade 30 og har siden sin stiftelse i 2007 høstet bred anerkendelse for vores arbejde; herunder Statens Kunstfonds projektstøtte (april 10), ‘up-coming dansk tegnestue’ i Arkitekten (dec09), 1. præmien i den landsdækkende konkurrence ‘Nyt liv i Bykirken’ (dec08) og Kulturministeriets designpuljes legat (dec08). Derudover blev vi nomineret til Danish Design Award i 2016 i kategorien ”Clean World”.

Flere af parterne er desuden undervisere og censorer på KADK og KEA, samt medlemmer af Kunstnersamfundet og holder ofte foredrag i ind og udland om vores virke.

Vinder af Renoverprisen 2013
Danish_Design_Award_Vertikal02_BLACK
green building council
download
forside og baggrunde til krydsrum_dk.jpg
distortion27.jpg
01182016-Møllehuset-Færdig-2.jpg
_59A8986

forandrings-arkitektur >< arkitektur forandrer

Krydsrum A/S er et prisvindende dansk arkitektfirma der siden 2007 har specialiseret sig i “forandringsarkitektur”.

Vores hjerter banker for værdiskabelse og udvikling af den eksisterende bygninger og bymiljøer, samt de menneskelige forandringsprocesser der knytter sig dertil.

Vi insisterer på at god og bæredygtig arkitektur består af fire afgørende vinkler: MENNESKER, MILJØ, KULTUR og ØKONOMI.

Det enkelte projekts sammenkoblede målsætning på disse vinkler er det helt afgørende for dets succes. Ikke blot ved aflevering af en byggeopgave, men i mange år frem.

Vores kunder er professionelle bygherrer og foreninger med eksisterende ejendomme, kirker, institutioner, spejderhygger o.a. hvor der er, eller efterspørges, visioner for forandringer.

Tegnestuen har en stærk profil som en åben og tværfaglig orienteret arkitektvirksomhed med høj faglighed og fokus på bæredygtig innovation i samarbejde med byggeriets øvrige parter.

Vi udvikler projekter på flere skalaniveauer og håndterer hele processen fra analyse og ideudvikling til tilsyn og byggeledelse.

Krydsrum vandt i 2013 RENOVER-prisen for Danmarks bedste renovering med projektet Ryesgade 30 og har siden sin stiftelse i 2007 høstet bred anerkendelse for vores arbejde; herunder Statens Kunstfonds projektstøtte (april 10), ‘up-coming dansk tegnestue’ i Arkitekten (dec09), 1. præmien i den landsdækkende konkurrence ‘Nyt liv i Bykirken’ (dec08) og Kulturministeriets designpuljes legat (dec08). Derudover blev vi nomineret til Danish Design Award i 2016 i kategorien ”Clean World”.

Flere af parterne er desuden undervisere og censorer på KADK og KEA, samt medlemmer af Kunstnersamfundet og holder ofte foredrag i ind og udland om vores virke.

Vinder af Renoverprisen 2013
Danish_Design_Award_Vertikal02_BLACK
green building council
download
photo-1444419988131-046ed4e5ffd6.jpg
tage2

Verden er i konstant forandring.

Urbanisering, global opvarmning, befolkningstilvækst og ressourceknaphed er store makroforandringer der konstant har indvirkning på vi menneskes liv og hverdag.

Funktionelle, sundhedsmæssige, økonomiske, identitetsmæssige behov og livsvilkår ændrer sig løbende for den enkelte organisation.

På arbejdspladserne, i vores boliger, i vores kultur- og institutionsliv møder vi hele tiden udviklingen og forandringerne i både det nære og det fjerne.

Transformationer, konverteringer, restaureringer, renoveringer, tilføjelser, nybygninger, brugerprocesser, scenarier, test er nogle af midlerne til at imødekomme disse forandringer. Måske endda være på forkant med fremtidens behov.

De hastige forandringer giver udfordringer der kræver nytænkning på alle fronter. Det er et nyt paradigme der kræver nye samarbejder og nye metoder i byggebranchen at skabe værdi. Ikke blot nu og her, men også på sigt og ikke mindst i bygningernes drift.

Forandringerne er lig med muligheder. Vores mission er både globalt og lokalt at skabe et bedre samfund i samspillet mellem miljø, økonomi, mennesker og kultur.

Hvad enten målet er afkast, produktivitet, energibesparelser, kulturskabelse eller fortætning er de fysiske forandringers samspil med de mentale på både organisatoriske, strukturelle, kulturelle og fænomenologiske planer, helt afgørende for enhver forandrings succes.

Tværfaglighed og vidensdeling er derfor vigtig for at udviklingen går i den rigtige retning. Her må alle aktører deltage aktivt i en kreativ skabende proces. Samskabelse sker mellem bygherre, myndigheder, arkitekt, ingeniør og øvrige rådgivere, samt udførende, leverandører og øvrige interessenter.

Forandringer driver arkitekturen, og arkitekturen driver forandringerne!

photo-1444419988131-046ed4e5ffd6.jpg
tage2

verden i forandring >< danmark i forandring

Verden er i konstant forandring.

Urbanisering, global opvarmning, befolkningstilvækst og ressourceknaphed er store makroforandringer der konstant har indvirkning på vi menneskes liv og hverdag.

Funktionelle, sundhedsmæssige, økonomiske, identitetsmæssige behov og livsvilkår ændrer sig løbende for den enkelte organisation.

På arbejdspladserne, i vores boliger, i vores kultur- og institutionsliv møder vi hele tiden udviklingen og forandringerne i både det nære og det fjerne.

Transformationer, konverteringer, restaureringer, renoveringer, tilføjelser, nybygninger, brugerprocesser, scenarier, test er nogle af midlerne til at imødekomme disse forandringer. Måske endda være på forkant med fremtidens behov.

De hastige forandringer giver udfordringer der kræver nytænkning på alle fronter. Det er et nyt paradigme der kræver nye samarbejder og nye metoder i byggebranchen at skabe værdi. Ikke blot nu og her, men også på sigt og ikke mindst i bygningernes drift.

Forandringerne er lig med muligheder. Vores mission er både globalt og lokalt at skabe et bedre samfund i samspillet mellem miljø, økonomi, mennesker og kultur.

Hvad enten målet er afkast, produktivitet, energibesparelser, kulturskabelse eller fortætning er de fysiske forandringers samspil med de mentale på både organisatoriske, strukturelle, kulturelle og fænomenologiske planer, helt afgørende for enhver forandrings succes.

Tværfaglighed og vidensdeling er derfor vigtig for at udviklingen går i den rigtige retning. Her må alle aktører deltage aktivt i en kreativ skabende proces. Samskabelse sker mellem bygherre, myndigheder, arkitekt, ingeniør og øvrige rådgivere, samt udførende, leverandører og øvrige interessenter.

Forandringer driver arkitekturen, og arkitekturen driver forandringerne!

ydelser

Energirenovering

Helhedsrenovering

Modernisering

Restaurering

Optimering

Konvertering

Tilbygning

Transformation

Nybygning

Addition

Komponent

Design

21b-w
workshop2 copy
Musicroom_small

viden

proces

byggeri

Udvikling
Forskning
Tværfaglighed
Undervisning

Bygherrerådgivning
Foranalyser
Brugerinddragelse
Scenarier

Skitsering
Projektering
Fagtilsyn
Byggeledelse

bygherrer