wesselsgade – blaagaardsgade

Type: Indretning af fælles gårdrum, Masterplan
Sted: Blågårdsgade/Korsgade/Wesselsgade/ Baggesensgade kareeen
Bygherre: Gårdlauget, bestyrelsen
Opført: Ny masterplan godkendt 2008
Entreprisesum: Løbende forbedringer
Rolle: Totalrådgiver, brugerinddragelse

Gårdanlægget i Wesselsgade/Blågårdsgadekarreen er er et stort fælles gårdanlæg beliggende midt på Nørrebro. Det blev anlagt i 1981/82 og er et af de første og største i København. Gården har ca. 1.100 beboere og 46 ejendomme fordelt på 18 andelsforeninger. Efter registrering gennemførte vi 5 dialogmøder og afsluttende fælles workshop og beslutning om ny masterplan for det fælles gårdanlæg.

Se projektet egen hjemmeside her