ved stranden 14

Type: Restaurering og ombygning
Sted: Ved Stranden 14, København K
Bygherre: ATP Ejendomme
Udført: 2012
Entreprisesum: 30 mio
Rolle: Totalrådgiver, Hovedentreprise

Gustmeyers Gaard blev opført efter den Københavnske brand i 1797 af bygmester Johan Martin Quist.

Palæejendommen er opført som købmandsgård og har siden været alm. beboelse, bank og senest kontorejendom for en enkelt lejer af hele ejendommen.

Bygningen stod pga. forfaldnde facader samt et dårligt indeklima, manglende interiørkvaliteter og adgangsforhold, overfor en gennemgribende ombygning og nyindretning for derved at kunne fungere som en tidssvarende moderne kontormiljø med tydeligere bærende kulturarvsværdier.
Der skulle etableres professionelt køkken og kantineområde i kælderen , samt laves mødefaciliteter og nye toiletfaciliteter i hele ejendommen. Derudover restaureres de indre rumligheder til de oprindelige kvaliteter, med ny farvesætning og ny belysningsanlæg med PIR og dagslyssensorer. Blottelse og udskiftning af plankegulve hvor nødvendigt med omlægning af eksisterende anvendelige fyrretræsplankegulve, malerarbejde, design og indpasning af nye sikkerhedsdøre, restaurering af “Music Room” og restaurering af facaderne mod Ved Stranden og Admiralgade. De nye tekniske installationer udførtes så vidt muligt skjult: motordrevet naturlig ventilation i de eksisterende vinduer, integrering af nyt køleanlæg og fancoils i alle rum, ny el- og belysningsinstallation, samt CTS, ABA, ABDL-anlæg.

Arkitekt: Krydsrum A/S
Ingeniør: Ekolab
Ingeniør: Spangenberg og Madsen
Entreprenør: HHM A/S