tønder raadhus

Type: Tilbygning til rådhus, åben konkurrence
Sted: Tønder
Bygherre: Tønder Kommune
Udført: Konkurrenceforslag 2013
Entreprisesum: 55 mio
Rolle: Totalrådgivning

Tilbygningen tager udgangspunkt i byens kulturhistoriske gavlmotiver og danner i sammenbygningen med Halldor Gunnløgssons fine eksisterende byggeri et nyt harmonisk hele.

Tilbygningens markante øst-vest facader illustrerer dette ved på den ene side, mod vest, at danne bymæssighed gennem rækker af individuelle gavle. Modsat på øst-gavlen at danne enhed i mødet med det landskabelige i marsken og det eksisterende rådhus.

200 nye arbejdspladser kobles til det eksisterende rådhus i et nyt “mellemrum” for nye kantine og restarantaktiviteter, mens udsigten og oplevelsen af marsken forbliver intakt og uberørt.