svinninge elværk

Type: Tagrestaurering og vinduesudskiftning (genskabelse)
Sted: Hovedgaden 36, Svinninge
Bygherre: SEAS NVE
Opført: 2016 og 2017
Entreprisesum: 5 mio
Rolle: Totalrådgiver, Hovedentreprise

Nordvestsjællands Elektricitetsværk i Svinninge fra 1913 er tegnet af Ivar Bentsen. Det er stærkt påvirket af Landsforeningen Bedre Byggeskiks bud om enkle og praktiske huse. Elværket er præget af arkitektens nyklassicistiske idealer og lokale forankring.
Bygningerne trænger til løbende restaurering, hvilket pågår i disse år. i 2016 udførte Krydsrum en tagudskiftning af tegltaget på bygning 6B til traditionelt vingeteglstenstag uden glasering, samt enkelte facaderestaureringer og sokkelarbejder på bygning 6B, 6A og Maskinbygningen. I 2017 pågår udskiftning af nyere plastikvinduer til nye vinduer i samme kvalitet og udtryk som de oprindelige vinduer.