søkvarteret

Type: 3500 m2 konvertering og 4000 m2 nybyg

Sted: Ingemannsvej, Slagelse

Bygherre: EV Bolig/LEVA Ejendomme

Opført: Konkurrenceforslag 2017

Entreprisesum: 100 mio

Rolle: Totalrådgiver

Søkvarteret på Ingemannsvej er et eksisterende solebyggeri der skal transformeres til boligområde. Krydsrum konkurrenceforslag udnytter på en meget omkostningseffektiv måde grundens og de eksisterende bygningers potentialer. På området mod søen og med kig til Skt. Mikkels kirketårn udlægges 30 stk 2 plans rækkehuse i et landskabeligt forløb med legegader og grønne strøg. Boligerne har en lav byggeomkostning og er baseret på lokal byggeskik og lokale materialiteter, men med et markant nyt og identitetsgivende udtryk.

De eksisterende skolebygninger transformeres til bolig i det omfang det kan lade sig gøre ved indsættelse af dæk, opdelinger og skæring af vindueshuller. Enkelte bygninger rives ned for at gøre plads til ny ungdomsboligetagebyggeri. Den gamle kantine bruges til fælleslokale for områdets beboere: Et aktiv der via en marginalt forhøjet husleje sikrer ekstra funktionaliteter så som storkøkken, festlokale, biograf, værksted etc. Imellem husene findes gader, plads og stræder som samler området som en lille landsby i byen.

Totalrådgiver/Arkitekt: Krydsrum A/S
Landskabsarkitekt: Urland
Ingeniør:AB Clausen