slottet i de gamles by

Type: Omprogrammering, ombygning af tagetage
Sted: De Gamles By, Nørrebro, KBH
Bygherre: Københavns Kommune, KEjd./SUF
Opført: 2014, programmering
Rolle: Arkitektrådgiver

En af de ældste bygninger i De Gamles By ”Slottet” fra 1896, skulle have optimeret udnyttelsen af tagetagen, så nye funktioner der understøtter husets brug som plejehjem kan indpasses.

Tagetagen udvikles med fokus på det unikke forhold til himmelrummet og udsigten, samt en fornuftig indretning og udnyttelse af rumlighederne. Gennem isætning af store ateliervinduer mellem kvistene og en generel energioptimering, inkl. flytning af ventilationskanaler frigives meget enkelt en masse plads til plejehjemmets understøttende funktioner.