pv taginddækning

Type: EUDP støttet udviklingsprojekt
Udført: 2017
Rolle: Design, Arkitektur

Tekniske installationer placeret på tage udgør en større del af dansk byggeri end tidligere.
Det skyldes dels nye energikrav og dels øgede behov i forbindelse med køling og ventilering. På bygninger med vandrette tage er det ofte en anvendt løsning at placere ventilationsaggregater, kølemaskiner og tørkølere der.
Det danske land er de seneste årtier blevet nærmest oversvømmet med store ventilations- og køleanlæg, samt ventilationskanaler på ejendommenes tage. Men sjældent med et arkitektonisk tilfredsstillende resultat.
Ideen i projektet er at udvikle og producere en el-producerende taginddækning baseret på solceller, som visuelt kan skjule tagaggregater, og samtidig kan levere strøm til bygningen, herunder strøm til de tagaggregater der findes på taget.
Der er et godt sammenfald mellem disse tagaggregaters el-behov og solindstrålingen, idet der når solen skinner om sommeren, som regel er et øget kølebehov i bygningen, herunder ventilationsbehov i den forbindelse. Ofte vil man ventilere med større luftmængder, når rum i bygningen skal køles om sommeren. Ved at udvikle og designe en energiproducerende inddækning af tagaggregater kan æstetiske og arkitektoniske hensyn tilgodeses, samtidig med at der produceres strøm og evt. varm luft i opvarmningssæsonen og evt. natkøling i kølesæsonen. Den nye energiproducerende inddækning medfører en mere bæredygtig drift af bygningen. Projektet har til formål at udvikle og designe et nyt sådant produkt, som kan indgå i produktionsfirmaet SolarVentis produktsortiment. SolarVenti har mange års erfaring med at udnytte solens energi, dels i forbindelse med tidligere solfangerproduktion, men i de senere år udelukkende med luftsolfangere i forskellige udformninger. I disse luftsolfangere, som er patenterede, er der indbygget en lille solcelle, som driver en ventilator. Således har firmaet har erfaring med indbygning og drift af solceller i luftsolfangere fra produktionen. Målet med projektet vil udvikle og designe en æstetisk energiproducerende inddækning af tagaggregater, som fremstår som et arkitektonisk velintegreret og inspirerende element. Energien bliver produceret med solceller på inddækningen, som skal være modulbaseret. Produktet skal være æstetisk, samtidig med at el-produktionen kan være med til at forrentet investeringen.
Produktet skal være modulopbygget, sådan at det kan tilpasse de konkrete tagaggregater og ventilationskanaler på taget.
De energiproducerende inddækningsmoduler kan i nogle tilfælde også erstatte eksisterende produkter til inddækning af tagaggregater, f.eks. trækonstruktioner eller metalkonstruktioner, der forhindre, at der kommer regnvand på tagaggregaterne, hvorved levetiden af tagaggregaterne forøges.

Producent: SolarVenti
Arkitekt: Krydsrum
Ingeniør: Ekolab