procesværktøjer til helhedsrenovering

Type: Støttet udviklingsprojekt til fremme af helhedrenovering
Produkt: Procesværktøjer
Støtte: Markedsmodningsfonden
Udført: 2013-15
Rolle: Arkitektur og brugerinddragelse

Ryesgade25.dk

Projektbeskrivelse Formålet med projektet er at udvikle værktøjskasser, der kan anvendes ved energirenoveringer i etageboliger bygget før 1960. Værktøjskasserne skal indeholde metodebeskrivelser, checklister og anbefalinger, som er lette at anvende for alle involverede parter.
Værktøjskasse til producenter skal gøre den enkelte producent i stand til at afdække eksisterende brugeradfærd. Med afsæt i værktøjerne kan producenten blandt andet komme med forslag til, hvordan deres produkter kan gøre en forskel, hvis det følges
op med en ændring i adfærden hos brugerne.
Værkstøjskasse til entreprenører og rådgivere skal gøre entreprenører og rådgivere i stand til at planlægge renoveringsprocessen med en afdækning af brugernes adfærd. Værktøjerne vil gøre det muligt at planlægge processen, således at brugernes adfærd og energirenoveringen understøtter hinanden.
Værktøjskasse til brugere skal gøre brugerne i stand til selv at vurdere, om deres adfærd er bæredygtig. Værktøjskassen kommer med guidelines og forslag til, hvordan brugerne bliver mere bæredygtige.
Det er projektets ambition at fremvise en reduktion i varmeforbruget i ældre etageboliger på ca. 70 pct. og en elbesparelse på ca. 50 pct. i forhold til det nuværende niveau.
Projektfaser 1. Konceptudvikling (august 2011 – november 2011) 2. Produktoptimering (januar 2012 – juni 2012) 3. Demonstrationsprojekter (juli 2012 – januar 2013) 4. Værktøjskasser (februar 2013 – april 2013) 5. Formidling (maj 2013 – august 2013)
Projektet bygger videre på igangværende udviklingsforløb med støtte fra EUDP/Energistyrelsen og Socialministeriet. Her har varmeforbruget i ældre etageboliger vist sig at kunne reduceres væsentligt uden at antaste bygningernes arkitektur. Parallelt
hermed har brugeradfærden vist sig at have afgørende betydning for energiforbruget.

Projektpartnere:

Ekolab, Rönby.dk, SIGNAL arkitekter, Krydsrum Arkitekter, DTU Byg, Enemærke & Petersen, Videncenter for Energibesparelser, DanEjendomme, Rockwool, EXHAUSTO, Develco Products, DOVISTA