pilgrimscenter røldal

Type: Besøgscenter
Sted: Røldal, Norge
Bygherre: Røldal Kirke
Udført: Konkurrenceforslag 2011
Entreprisesum: 25 mio
Rolle: Totalrådgivning

Besøgscenter ved Røldal stavkirke i Norge var oplægget til denne konkurrence hvor kirkeliv, pilgrimsfærd samtænkes med sociale-, natur- og kulturaktiviteter. Dette besøgscenter for pilgrimsvandrere lægger sig på behørig afstand og indrammmer ny plads mod grundens fine gamle 1200 tals stavkirke og kirkegård som begge er totalfredede.

Bygningen er i sin enkelte langstrakhed med rumlig gennemskæringer opdelt programmets noget forskellige elementer fra de kirkelige supportfunktioner til besøgscenter og administration .

Bygningen er en fortolkning af stedets kulturhistoriske landskab af kirke, ladebygninger og bjerge. Energimæssigt er den passivt tempereret af store stensætninger og vinterens dyne af sne, samt igennem udnyttelse af jordvarme og naturlig ventilation gennem skorstenseffekt.