bernstorffsgade

Type: Ombygning
Sted: Bernstorffsgade
Bygherre: DSB
Udført: 2017
Entreprisesum: 3 mio
Rolle: Totalrådgivning

Krydsrum Arkitekter rådgiver DSB i vedligeholdelse og udviklingen af vores fælles kulturarv: Sidefløjene til Københavns Hovebanegård fra hhv 1900 og 1910.

Nutidige behov og krav i organisationen møder de gamle stationsbygninger og da der er bygningskulturarv og fredning at tage hensyn til handler projektet om hvordan organisationens og arbejdsmiljømæssige behov kan indpasses i en fredet ejendom så fraflytning undgås.

Derfor udvikles projektet efter programmeringen i tæt samarbejde med fredningsmyndighederne.

Team:
Arkitekt: Krydsrum A/S
Kulturbureau: UiWE/Urgent Agency