mønsgade 16

Type: Integreret solcelletag og facaderenovering
Sted: Mønsgade, Aarhus
Bygherre: PKA Pension/DEAS
Udført: 2014
Entreprisesum: 4 mio
Rolle: Arkitektrådgivning, design og tilsyn

Solcelletag i Aarhus integreret som del af tagkonstruktionen. Da taget alligevel skulle udskiftes var det oplagt med et energiproducerende tag

I Mønsgade 16 i Aarhus har vi gennemført et energi projekt, der eksemplificerer hvordan tiltrængte vedligeholdelsesarbejder kan suppleres med / konverteres til energi- og indeklimaoptimering med:

Nyt tag med bedre isolering og integrerede solceller
Nye klasse B dannebrogsvinduer i træ/alu
Udvendig isolering af gårdfacade
Indvendig isolering af gadefacade
Behovsstyret ventilation med varmegenvinding

”Det er jo en ejendom med karakter, og den er blot blevet yderligere fremhævet med renoveringen. Den udvendige isolering af gårdfacaden har løftet husets gemte side op, så det sagtens hamler op med gadefacaden. Og den elegante tagløsning samler det hele. Det er en meget flot løsning, de er nået frem til – også takket være et godt og konstruktivt samarbejde med vores Kulturmiljøråd, der altid er inde i billedet, når der som her er tale om en ejendom, der er SAVE-mærket som bevaringsværdig”

”Soltaget på Mønsgade har allerede rykket ved forestillingerne om, hvad der kan lade sig gøre med solceller på ældre etageejendomme. Også blandt fagfolk, fornemmer jeg.”

Stephen Willacy, stadsarkitekt i Aarhus

Arkitekt: Krydsrum A/S og Rönby.dk
Ingeniør: Ekolab
Entreprenør: Enemærke og Petersen A/S