møllehuset

Type: Tilbygning og renovering – Møllehuset
Sted: De Gamles By, KBH N
Bygherre: Københavns Kommune, KEjd./SUF
Opført: 2015
Entreprisesum: 3 mio / 53 mio
Rolle: Totalrådgiver, Hovedentreprise

Tilbygning og renovering. Møllehuset er et plejehjem for ældre beliggende i “De gamles by”. I dialog med SUF og institutionens ledelse har vi defineret udviklingsscenarier for de fremtidige behov og lagt en bygningsstrategi hertil.

Der skabes mere nærhed og kontakt. Både mellem personale og beboere, mellem ude og inde, have og boliger og sanserne aktiveres vha madduft, grønne omgivelser og fuglefløjt.

Vi har udført første vigtige del: flytning af administrationen, og har i samme greb skabt en direkte tilgængelig beboer tagterrasse og et haveanlæg med LAR i tilknytning hertil.
Bygningen er udført som let konstruktion i vedligeholdelsesfri materialer. Den står i arkitektonisk dialog med den eksisterende bygning både som logistik, konstruktion og materialitet. Tilbygningen skaber ny forside i et ellers trist og overset område.

Bygningens placering og indretning forbedrer de administrative arbejdsforhold. Samtidig optimeres ankomstsituation for orientering mellem personale, beboer, gæster – dette sikre større synlighed, tryghed og nærvær.

Akserne i eksist. kontekst strammes op ved synliggørelse, og samtidig iscenesættes uderummets beplantning for alle brugere af Møllehuset, via indretning, glaspartier og en stor tagterrasse på ny Adm.bygn.

LAR
En af målsætningerne i projektet, er at forbedre forholdene for Lokal Afvanding af Regnvand.
Dette opnås ved etablering af et grønt tag med et vækstlag af græs, sedum, mås, hvilket forsinker/fordamper regnvand inden det når kloaknettet.
Samtidigt etableres ”usynlige” lavninger i terrænet, som vil fungere som periodiske vandreservoirs ved ekstreme nedbørsmængder.

Arkitekt: Krydsrum A/S
Ingeniør: Anders Leth Hansen
Entreprenør: Skou Gruppen A/S