klarahus

Type: Nyt industrikøkken – Klarahus
Sted: De Gamles By, KBH N
Bygherre: Københavns Kommune, KEjd./SOF
Opført: 2015, Analyse og 2 dispositionsforslag
Entreprisesum: 15-20 mio
Rolle: Arkitektrådgiver og bygherrerådgiver

Ejendommen fra 1925 skal have tilføjet et nyt industrikøkken med lokal madlavning til plejehjemmet.

Krydsrum Arkitekter har fasciliteret processen og programmeringen, hvilket har udmøntet sig i 2 dispositionsforslag for det nye industrikøkken til Klarahus. Et nedgravet og et på terræn.

Som Bygherrerådgiver for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, bistår Krydsrum fremadrettet med viden, der har til formål at holde det høje ambitionsniveau.
Succeskriteriet er at fastholde en række målsætninger og værdier, så de gennem projektering og udførelse kommer til udtryk i det færdige byggeri.