gl. køge landevej 1-3

Type: Renovering og ombygning
Sted: Gammel Køge Landevej 1-3, KBH
Bygherre: ATP Ejendomme
Udført: Dispositionsforslag 2017
Entreprisesum: ca. 40 mio i indretning og 20 mio i vinduer
Rolle: Arkitekt Dispositionsforslag

Movias domicil på godt 8000 m2 på Toftegårds Plads var nedslidt og skulle istandsættes ifbm. forhandling af ny lejekontrakt.
Samtidig skulle der på ca 6000 m2 skabes et moderne ar-
bejdsmiljø, med åbenhed, transparens, godt indeklima og effektiv arealudnyttelse.
Krydsrum A/S har bistået ejd. ejer med udvikling af projektet i dialog med lejer, op mod en anlægsøkonomi der modsvarer det nyforhandlede lejeniveau.

Der etableres ny indgang i trapperummet som opgraderes til domicilets foyerrum. Mødecenter i fbm. indgangen i stueetagen samt “back-office” miljø med glasmøderum, te-køkkener og toiletter i de resterende etager.

Ejendommen som er en af de sidste fra arkitekt ægteparret Koppels tegnestue skulle samtidig have skiftet vinduer idet både energieffektivitet, og dagslysniveau kunne forbedres væsentligt. Bevarelse af ejendommens udtryk og samtidig optimering af ovenstående forhold inden for en fornuftig økonomi er opnået.

Arkitekt: Krydsrum A/S
Ingeniør: MOE A/S