gilbjergskolen

Type: ca. 8500 m2 Renovering og 1500 m2 nybyg

Sted: Gilbjerg Skole, Parkvej i Gilleleje

Bygherre: Gribskov Kommune

Opført: Konkurrence TR, 2. præmieEntreprisesum: 100 mio

Rolle: Arkitektrådgiver

Team: Anker Hansen, Totalentreprenør

Sweco Architects, Krydsrum Arkitekter, Holmsgaard Rådgivende Ingeniører.

Totalentreprisekonkurrence hvor teamet opnåede 2. plads ud af 5 teams. Opgaven bestod i over 2 faser, at skabes mest muligt værdi for det budgetafsatte beløb ifht. renovering af den eksisterende skole og integrering af ny udskolebygning samt opgradering af samtlige udearealer.

Rumprogrammering og funktionalitet i bygningen, samt skabelsen af væsentligt forbedrede lyskvaliteter og indeklima generelt har været projektets primære fokus.

Den eksisterende skolebygning fra 70érne er et fint eksempel på datidens 1 plans klyngeskole, men med utidsvarende indeklima og læringsmiljøer, samt et meget højt energiforbrug.
Projektet skaber med sit enkle hovedgreb en stærk ny profil og klar funktionel sammenhæng mellem skolens områder. Dagslys transparens og frisk luft bringe ude og inde sammen og giver elever og ansatte mere trivsel og velvære i hverdagen.

Totalentreprenør: Anker Hansen

Projektleder: Sweco Architects
Arkitekt: Krydsrum Arkitekter
Ingeniør: Holmsgaard