gethsemane kirke

Type: Åben Int. konkurrence, 1. præmie
Sted: Dannebrogsgade, København V
Bygherre: Vesterbro Provsti og Kirkefondet
Udført: 2008- Dispositionsforslag
Entreprisesum: 45 mio
Rolle: Totalrådgivning

Kirketransformation er en nyere udfordring idet flere by-kirker skal lukkes.

Krydsrum vandt 1. præmie for projektet omkring Gethsemane Kirkes transformation i konkurrencen om “Nyt liv i bykirken”, hvor udfordringen er at skabe Danmarks første “Både og Kirke”. Gentænkning af den gamle by-kirke fra 1900 ifht både rum og funktioner skaber rammer for at nye aktiviteter af både sakral og verdslig karakter kan foregå 24/7

Projektet skaber via sine nye tilbygninger og ombygninger af det eksisterende nye rumlige og funktionelle sammenhænge i og omkring det centrale kirkerum, i sakristiet, tårnet og i taget. Mod gaden er tilføjet et cafe- og opholdsrum som danner overgang til aktiviteterne på Lithauens plads.

Den nye struktur til de nye elementer er inspireret af de eksisterende motiver fra kirken og komplementerer kirkebygningens fuldmurede robusthed.