energirigtig brugeradfærd

Type: Støttet udviklingsprojekt til fremme af helhedsrenovering
Produkt: Brugeradfæredens indvirkning på energiforbruget
Støtte: Social og Boligministeriet
Udført: 2010-15
Rolle: Arkitektur og brugerinddragelse

Ryesgade25.dk

Støtte fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2010

Krydsrum tildeles sammen med Rønby.dk, Ekolab, Signal Arkitekter, DTU og Arup og Hvidt udviklingsmidler på 915.000 kr til projektet “ENERGIRIGTIG OG BRUGERDREVEN BYGNINGSFORNYELSE”.
Projektet fokuserer på brugeradfærd og brugerinvolvering ved energirenovering af ældre etageejendomme.