base

Type: Building Adapted Solar Energy
Produkt: Integrerbart og rentabelt rødt solcelletag
Støtte: EUDP
Udført: 2013-15
Rolle: Arkitektur og design

Base-projekt.dk

om base

Røde solceller på byens røde tegltage er nu muligt. Krydsrum Arkitekter har medvirket til udviklingen af nye røde tagløsninger til integration i byens tage.

Formål
Formålet er at udvikle en priseffektiv højtydende BIPV løsning, der kan skræddersyes til unikke bygningskrav, med fokus på etageejendomme i bymiljø. Særligt med fokus på ejendomme med røde tegltage. En supplerende forretningsmodel er udviklet sideløbende for at sikre behovsopfyldelse hos slutkunden, samt skabe services til interessenter i værdikæden, som muliggør og styrker markedet.

Projektbeskrivelse
Målet med dette projekt er at adressere det store potentiale for integration af solenergi i høj og tæt bebyggelse, ved at bruge København som demonstrations område for en ny innovativ og omkostnings effektive BIPV systemløsninger. Den udviklede løsning vil kunne tilbyde bygningsejerne
A: Et overblik over PV potentialet, som klarlægger mulighederne for æstetik, giver et økonomisk perspektiv, skaber et overblik over multifunktionalitet og integrations mulighederne – som i sidste ende er baggrunden for et solidt beslutningsgrundlag for investering i solceller.
B: En billigere og mere omkostningseffektiv PV-løsning, med reducerede omkostninger til system-processer (BoS) og en forretningsmodel til den specifikke bygningsejer af enten; boligforeninger, kontorbygninger eller offentlige bygninger, som, i høj grad, kan skabe skræddersyede løsninger, som medfører bedre investeringer i relation til æstetik og økonomi. Produkterne på markedet for BIPV, i Danmark, har og kan på nuværende tidspunkt kategoriseres ved en begrænset mængde af turnkey løsninger og få med komplet kundetilpassede løsninger. Flere faktorer har været barrierer for at få accepteret og brugt BIPV løsninger generelt. Hertil kan nævnes, højere produktionsomkostninger, udfordrende at integrere i eksisterende byggerier, mangel på information og redskaber som kan hjælpe arkitekter og ingeniører til at sælge idéen om BIVP.

Nøgletal

Periode: 10/2013 – 12/2015
Bevillingsår: 2013
Egen finansiering: 3,38 mio.
Støttebeløb: 3,37 mio.
Støtteprocent: 50%
Projektbudget: 6,75 mio.

Arkitektur og Design: Krydsrum A/S
Strategisk Design: Kirt Thomsen
Producent og Projektleder: Gaia Solar
Entreprenør: Enemærke og Petersen A/S