Niels forelæser på Århus Arkitektskoles “Konference om arkitektonisk kvalitet i fremtidens renovering af bygningsarven”

Konferencen handler om at opgradere fortidens bolig- og bebyggelsesstrukturer gennem fremtidens innovationer og derved bringe den eksisterende boligmasse ind i en fossilfri fremtid med respekt for den arkitektoniske kulturarv.