Se vores  “Underværk” her og støt det meget gerne med et “like”

Formålet med byggeriet er at skabe moderne og gode rammer for de lokale børne- og ungdomsorganisationer på Ydre Østerbro. Vi vil skabe et lokalt kraftcenter der skal være omdrejningspunkt for foreningslivet i et område af København, hvor der kun er få organiserede frivilligt drevne fritidstilbud til børn og unge.

Vores vision er at skabe optimale rammer for børn og unges udfoldelse i det foreningslivet, og dermed være med til at skabe stærke forpligtende fællesskaber, der medvirker til at gøre børn og unge til robuste sociale mennesker der tager ansvar for sig selv og andre.

Projektets fysiske rammer

Lundehus Kirkes Ungdomsgård har nu foreningslokaler der ligger i en kælder under ejendommen Lyngbyvej 180 på Ydre Østerbro. Det er lokaler som på mange måder er uegnede til foreningsaktivitet grundet dårlig indretning, dårligt indeklima og problemer med opstigende fugt. Vi har nu fået mulighed for at bygge nyt på nabogrunden, da vi har solgt vores nuværende lokaler til et ejendomsselskab.

Det er denne unikke chance vi ønsker at gribe, og dermed flytte til nye, lyse og indbydende faciliteter der er bygget TIL børn og unge og indrettet AF børn og unge med respekt for fremtidens foreningsliv.

Det omfatter projektet

Projektet skal danne ramme om de brede foreningsliv i det område vi bor i også kaldet Ryparken. Vi ønsker at skabe rammer for det ugentlige foreningsliv for spejdere og FDF’er og andre der ønsker at bruge faciliteterne. Vi vil også låne ud til foreninger der er på tur i København, ligesom der kan holdes foredrag, mindre koncerter og andre kulturelle aktiviteter for og med områdets beboere. Vi ønsker at være et lokalt kraftcenter for foreningsaktivitet. Vi vil også være et kraftcenter for de lokale beboere der ønsker at gøre en forskel lokalt, ved at skabe aktiviteter for børn og unge.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Huset er et hus for frivillige foreninger, og huset vil også blive drevet af frivillige. Det eneste lønnede arbejde der vil være er nødvendigt vedligehold.

Huset skal være for børn og unge. Det er dem der skal tage ansvar for huset. Huset skal kun sekundært bruges af voksne. Det betyder helt konkret at vi skaber et brugerråd der får ansvar for husorden og adgang til huset med ansvar overfor bestyrelsen.

Brugerrådet får vide beføjelser, og skal have majoritet af under 18 årige brugere af huset. Brugerrådet vil arbejde med respekt for hvordan børn og unge reelt inddrages.

Relationen til lokalsamfundet

Vi har tidligere gennemført en større analyse i forbindelse med en vision om at bygge et “natur-oplevelsescenter” i området.

Som resultat af analysen fik vi fuldstændigt kortlagt foreningslivet i lokalområdet. Det betyder at vi nu kender de interessenter vi kan trække på i forhold til benyttelsen af Ryparkens børne- og ungehus.

Vi ved således hvilke foreninger for børn og unge der findes lokalt. Vi ved også at der er et underskud af steder hvor børn og unge kan udfolde sig. Og vi ved at der er gensidig interesse lokalt for at samarbejde om faciliteter for børn og unge.