Niels skriver på bloggen “Renovering på dagsordenen”:
“Gevinsterne er til at få øje på, når der udvikles tagboliger på toppen af de københavnske boligkarreer. Hvis det gøres rigtigt, kan det give økonomisk incitament for renovering af resten af etagerne og dermed skabe store værdier for både bygningsejer, beboere, lokalmiljø og samfund”

læs mere