Udvikling af tagboliger rummer store muligheder for værdiskabelse for både ejere, brugere og samfund. Der var endnu engang stor tilslutning til Byens Ejendoms konference om emnet hvor både Det Økologiske Råd v. Søren Dyck-Madsen, Skou Gruppen v. Martin Skou Heidemann, Advokatformaet Market v. Thomas Marker, Søren Peter Bjarlev fra DTU og Balder Johansen, Logik og Co samt Jesper Prip Sindberg fra AB Birkegade 4-6 gav inspirerende indlæg om rammer, muligheder og risici.

Niels fra Krydsrum gav eksempler på værdiskabelse, omkostninger, metoder og viste konkrete eksempler på inspirerende løsninger.

Læs Niels´artikel om tagboliger som bæredygtig byudvikling her: http://www.renoveringpaadagsordenen.dk/energipolitik/tagboliger-som-driver-for-baeredygtig-byudvikling/