Vores konsortium Energi+ er publiceret i “Arkitekten” der med artikel af Maj Marie Carlsen sætter fokus på arkitektonisk integration af solceller.

Vore tagprojekt med integreret solcelletag på en ældre etageejendom på Chr. Havn. fremhæves som et godt eksempel på at det er muligt at forene økonomisk rentabilitet og arkitektonisk helhedstænkning.

Læs mere