Elementbladets artikel om vores rå betonhus på Nobisvej. Billeder fra under opførelsen hvor huset allerede er beboet.

Læs mere