Byggeriet er et af de helt store hjul i samfundets forvaltning af ressourcer. Det står for 40% af samfundets energiforbrug, 35% af materialeforbruget, 30% af affaldsproduktionen og for 5% af bruttonationalproduktet.

Denne publikation fra Danske Arkitektvirksomheder har samlet en række eksempler, hvor der er opnået merværdi- en markant energioptimering og/eller, hvor ressourceforbruget er nedbragt betydeligt vha. genanvendelse og genbrug af materialer.

Vi er stolte over at vores projekt Ryesgade 30 er med i denne eksempelsamling.

Læs mere om Ressourcer her

Se flere eksempler fra Danske Arkitektvirksomheders eksempelsamling her