På Statens Serums Instituts campusområde på Amager ligger der ca. 70 ejendomme med varierende funktioner og forskellige brugergrupper. En del af disse ejendomme er ældre og bevaringsværdige med stærke bygningskulturelle og historiske værdier. Ejendomsmassen skal løbende vedligeholdes og udvikles med udbygninger og nybygninger, samt implementering af funktionelle og organisatoriske forandringer i bygningsmassen. Rådgivningsopgaven er delt i hhv. arkitekt- og ingeniørrådgivning og forløber over de næste 4 år (2+1+1).

Den eksklusive rammeaftale på arkitektrådgivning er vundet af “Team RUBOW” , med RUBOW arkitekter som hovedrådgiver og med WSP som underrådgivende bygherrerådgiver og Krydsrum som underrådgivende arkitektrådgiver på de bevaringsværdige ejendomme.  Vi glæder os meget til samarbejdet.