særlig bygnings-rådgivning: hovedbanegaarden

Type: Kontorrenovering
Sted: Bernstoffsgade
Bygherre: DSB
Udført: Dispositionsforslag i 2016
Entreprisesum: 3 mio
Rolle: Totalrådgivning

Hovedbanegårdens sidefløje til Bernstoffsvej hvor DSBs medarbejdere altid har haft til huse trænger til en opbygning/indre restaurering for at imødekomme nutidens behov/sundt indeklima etc.

Den første bygning er tegnet af arkitekt Heinrich Wenck, i nationalromantisk stil, og er opført i 1900 med en fin detaljerigdom og en markant høj stueetage, hvortil der er adgang gennem to hoveddøre vendt mod Bernstorffsgade. En 10 år senere bygning er tegnet af arkitekt Knud Tanggaard Seest (superviseret af Heinrich Wenck) og opført som tilbygget bygningsafsnit til ovenstående bygning. Arkitekturen her er klassicisme.
Efter mange forsøg på at komme uhensigtsmæssigheder ifht bygningens brug og tilpasning til nutidensbehov til livs iværksatte DSB en kultur- arbejdspladsundersøgelse som udmyntede sig i et nyt byggeprogram for anvendelsen af ejendommene. Krydsrum har stået for dette i samarbejde med Kulturbureauet Urgent Agency. Da der er behov for flere indgreb, også konstruktive i bærende bygningsdele samt installations/ indeklimamæssige tiltag er der i første omgang iværksat et prøvefelt på 300 m2 kontorareal og toiletfaciliteter.
Her afprøves og afstemmes løsningerne (også med SLKS som aktiv part) for efterfølgende at blive model for ombygning og restaurering af de resterende arealer.

Arkitekt: Krydsrum A/S
Kulturbureau: UiWE/Urgent Agency