Philip fra e+/Krydsrum Arkitekter fortalte om udfordringer og løsninger på røde solcelletage ved verdens-præmieren i dag på Enemærke & Petersens “Living Showroom” i Glostrup.

Rentabilitet og æstetik skal gå hånd i hånd og udviklingsprojektet fortsætter med videreudvikling af løsningerne, test og fuldskala demonstration. Interesserede ejendomsejere inviteres herved til at deltage i udviklingsprojektet og være “frontrunner” på området.

Kontakt parterne i “BASE projektet” for mere information.

læs mere