Niels var indlægsholder på Byens Ejendoms konferencerne om tagboliger som driver for bæredygtig byudvikling

 

København 

Aarhus