På årets Generalforsamling i Danske Arkitektvirksomheder blev Niels valgt ind i bestyrelsen. Vi ser frem til at kunne repræsentere  de mindre virksomheders interesser og ikke mindst vores store fokus på værdi-udvikling og værdi-sikring af den eksisterende ejendomsmasse.

Krydsrum A/S har vist gode resultater med helheds-orienteret renovering og restaurering. Projekter der der med deres værdiskabelse for brugere, ejere og samfund rækker langt videre end selve entreprisen. Vi bakker derfor 100% op om den nye branche-strategi “Vi bygger bedre liv” med de 3 strategiske områder “Synlig Værdi”, “Stærk Forretning” og “Alliancer”.

Vi glæder os til samarbejdet med Danske Arkitektvirksomheder, med Direktør Lene Espersen i spidsen, om de mange  muligheder for udvikling af branchen til gavn for vores allesammens, og ikke mindst fremtidige generationers, samfund.

Læs mere her: