“Med Renoveringsuddannelsen får du helhedsperspektivet med i din næste renovering” -MOLIO

Årets Renoveringsuddannelse er igang og Louise fra Krydsrum holdt d. 5 marts oplægget om “Planlægningen og styringen af renoveringsprojekter”. Louise har dyb erfaring i projektledelse og styring af renoveringsprojekter og underholdt på kursusdagen kursisterne med hvordan teori omsættes til værdiskabende praksis i projekteringen og ikke mindst på byggepladsen.

Øvrige oplægsholdere denne dag var:

“Hovedgreb i renoveringsprojekter” og 5 “Bæredygtig renovering – økonomisk, miljømæssigt og socialt” v/Jørgen Lange

“Udvikling af potentialer i renoveringsprojekter og processer til realisering af merværdi” v/Leif Rönby

“Rigtig fra start i renoveringsprojekter – risikohåndtering og forundersøgelser” v/Rolf Simonsen

Læs mere om kurset på Molios hjemmeside

Se Louises Linked in profil her