Tegnestuebesøg med foredrag om “Smart Architectural Retrofitting” for en delegation af ca 20 israelske developere, lokalplanlæggere, entreprenører og rådgivere.

Delegationen var i København i 3 dage for gennem State of Green at få et godt indblik i Københavnske tiltag i fht. at skabe bæredygtig byudvikling.

Vi glæder os over interessen og at kunne inspirere på tværs af kulturer og grænser.