Niels fra Krydsrum er oplægsholder og paneldeltager sammen med Kgl. Bygningsinspektør Jens Bertelsen, Provst Ejgil Olesen og Sognepræst Rune Reimer Christensen.

Høringen finder sted lørdag den 10. oktober kl. 11-15 på “Kirkeskibet”, der ligger ud
for Stubkaj, Nordhavnen, København.

læs mere her