Niels skriver artikel i “Potentiale – Innovation og udvikling i bygge og anlægsbranchen” særudgivelse i Børsen tirsdag d. 26 juni 2018.

Se artiklen her

“Da de blev opført omkring forrige århundredeskifte var de datidens samfunds bud på tætte og moderne boliger til byernes tilflyttere. De blev opført i smukke og langtidsholdbare kvalitetsmaterialer fra lokale teglværker og vores nabolandes store fyrtræsskove og er i dag en stor del af selve identiteten for byer som København. Etageejendommene blev sågar opført ud fra standardiserede metoder, super effektivt og kun ca. 6 måneder tog det (afhængig af facadens detaljeringsgrad) og så var der indflytningsklare boliger til den voksende befolkning.

God balance på tid, pris og kvalitet var ikke svært dengang de blev opført, og det behøver det heller ikke være i dag. Ligesom energieffektiviseringer og ny teknologi i ejendommen ikke behøver at ødelægge kulturarvsværdierne. Nye digitale metoder som fx 3D scanning /projektering og nye teknologier i visse bygningsdele eller produktionsmetoder er faktisk i dag midler til at opnå den samme gode balance mellem god kvalitet og økonomi.

Alt var naturligvis ikke kun fryd og gammen dengang, og der kom både sundhedsmæssige, energimæssige og brandsikringsmæssige forhold der måtte forbedres løbende sidenhen. Samfundets store forandringer frem til i dag har naturligvis medført nye behov. Men det er interessant at selve grundstrukturen af disse ejendomme stadig, med visse, modifikationer, egner sig fantastisk godt til både boliger, kontorer, restauranter butikker mv. i den tætte by.

Når disse historiske ejendomme i dag er mere energieffektive, sikrer et godt indeklima, har lys og luft i større mængder, altaner mv, har let tilgængelighed, moderne køkkener og toilet-, badefaciliteter, og gode fællesarealer som have og tagterrasser ja så er de det allermest attraktive for den moderne byboer.

I Ryesgade 25 har Krydsrum Arkitekter, med samarbejdspartnere, for Drost Fonden skabt en ambitiøs fremtidssikring af en sådan ejendom fra 1906. Der er tilføjet 7 stk. 1,5 plans taglejligheder i stedet for de gamle saddeltage (25% mere boligareal), indsat elevatorer og badeværelser i de gamle bagtrapper, tilbygget nye køkkener uden på ejendommens bagside og lavet forbedrede fællesfaciliteter med grønne tage, tagterrasse, regnvandsbassiner og cykelparkering i gårdrummene. Indeklimaet er sikret med decentrale varmegenvindingsanlæg, og el forbruget styres intelligent i samspil med de integrerede solceller på taget. I alt reduceres energiforbruget på ejendommen med 60 – 70 %.

Mindre kan også i mange tilfælde gøre det, men det er vigtigt at ejendomsejeren tænker i helheder frem for i enkeltstående bygningsdele. Simple udskiftninger af vinduer uden hensyntagen til indeklimaet eller undersøgelser af altanmuligheder, tagrenoveringer uden tagboliger mv. umuliggør den synergi der ellers kunne være i et helhedsorienteret projekt. Samfundsmæssigt opnås den bedste balance mellem omstilling til grøn energi i forsyningen og energieffektiviseringer i eksisterende ejendomme en gennemsnitlig energibesparelse på 30 %.

Det skal naturligvis være økonomisk bæredygtigt for ejendommens ejere, og en af måderne at sikre dette er hvis der er mulighed for tagboliger. Heldigvis er der stadig over 300.000 uudnyttede m² i disse ejendommes tage i København, og kommunen har meldt ud at det fremover vil være en prioriteret byudviklingsmetode og udkommer i løbet af sommeren med ny vejledning for tagboliger.”

Link til Ryesgade 25 projektet