»Der er dukket masser af spændende ting op under vores mange forundersøgelser. I de fine rum er der f.eks. fundet op til 16 lag tapeter, som i sig selv repræsenter dansk tapethistorie. Den vil vi formidle i huset,« fortæller Sidsel Tuxen, der er projektleder og arkitekt hos Slots- og Kulturstyrelsen, der med Krydsrum Arkitekters totalrådgivning er i gang med en omfattende restaurering af Fasangården i Frederiksberg Have.

Læs Frederiksberg Bladets artikel her:

http://krydsrum.dk/nyheder/FasangaardensFineForvandling.pdf