energiplus_projekt

e+ tværfaglig raadgivning

e+ er et mange årigt tværfagligt samarbejde baseret på udvikling af nye innovative og robuste løsninger inden for renovering af ældre etageejendomme.

e+ samarbejdet består af de tre selskaber ekolab, ronby.dk og krydsrum arkitekter

ekolab_graatoner
ronby.dk
krydsrum_graatoner

“e” står for  etageboliger, energi, effektivitet, eksempelværdi

“+” står for merværdier og synergi. At helheden altid bliver mere værdifuldt end summen af delelementerne.

e+400x600
20140210_abb_kaffe_paa_altan

motivation

Ældre etageboligejendomme udgør en stor del af den samlede bygningsmasse og dermed energiforbrug. Vejen til et mere bæredygtigt samfund opnås derfor også gennem innovativ renovering af den eksisterende bygningsmasse.

mission

Vores mission er at hjælpe bygningsejeren med at udvikle økonomiske, sociale og miljømæssigt bæredygtige modeller for fremtidssikring af ejendommene. Derved skabes værdi på både kort og længere sigt, for både brugere, ejer, investor og samfund som helhed. 

vision

e+ vil være en førende tværfaglig rådgivningsvirksomhed specialiseret i at skabe bæredygtige kvalitetsløsninger for ejerne af  ældre etageboliger. e+ vil være anerkendt for at skabe robuste helhedsløsninger hvor teknik, æstetik og brugeradfærd er tænkt sammen og hvor bygningskultur og energioptimering går hånd i hånd.